Học Bác từ những việc làm thiết thực
Cập nhật ngày: 04/11/2020 14:25 (GMT +7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, những năm qua, Chi bộ Ban Tổ chức (Đảng bộ Phòng Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng) đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp chỉ huy Phòng Chính trị và Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Đặc biệt là tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được UBND tỉnh Cao Bằng khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020.


Cán bộ Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng soạn thảo văn bản của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Để cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, ban hành hơn 140 văn bản triển khai thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 ở đơn vị cơ sở. Trong 5 năm qua, Ban Tổ chức đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, tiến hành kiểm điểm chuyên đề theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đối với 103 tập thể lãnh đạo các cấp và 881 lượt cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm chất lượng cuối năm đối với 412 lượt tập thể và trên 3.500 lượt cá nhân. Nội dung tập trung đấu  tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từ việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả về chủ trương, giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Cao Bằng đã có nhiều mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Hoàng Tuấn Trang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết: Cấp ủy, chỉ huy cơ quan xác định, Chi bộ Ban Tổ chức phải luôn mẫu mực trong chấp hành nguyên tắc, điều lệ, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giáo dục rèn luyện đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của bí thư chi bộ trong theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên  thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hằng năm; tích cực thực hiện việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” và thực hiện tốt “3 đề cao”, “5 chống” trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến 2019, Chi bộ Ban Tổ chức được Đảng ủy Phòng Chính trị đánh giá là chi bộ TSVM tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể chi bộ được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; 21 lượt đảng viên được các cấp khen thưởng. 

 

Bài và ảnh: VIỆT HÒA - TRÂN LỘC
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục