Trong hai ngày 1 và 2-7, Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức huấn luyện, luyện tập thông tin cơ động giai đoạn 1 năm 2024.

Quá trình huấn luyện, luyện tập diễn ra tập trung vào 3 vấn đề huấn luyện: Thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng xử lý tình huống trong cơ động chiếm lĩnh vị trí triển khai; chiếm lĩnh xây dựng trận địa, triển khai hệ thống thông tin liên lạc (TTLL); huấn luyện, luyện tập bảo đảm TTLL và xử trí tình huống; thực hành thu hồi trang bị, phương tiện thông tin, cơ động lực lượng phương tiện về đơn vị. Cơ động lực lượng ra vị trí triển khai; triển khai đài trạm; chỉnh thu, cấu hình thiết bị kiểm tra tham số vệ tinh, khai báo cấu hình modem vệ tinh; kết nối các dịch vụ qua VSAT; thu hồi trạm...


Đại tá Nguyễn Bá Vịnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 601 kiểm tra nội dung 
kết nối các dịch vụ qua VSAT.

Quá trình tổ chức huấn luyện, luyện tập, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch, nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập của Lữ đoàn; làm tốt công tác chuẩn bị; thực hiện đầy đủ thứ tự các bước, thể hiện rõ cương vị, chức trách được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định và điều lệnh quản lý bộ đội; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 
Thông tin 601 luyện tập giao nhiệm vụ bổ sung và chỉ huy bộ đội vào vị trí triển khai.

Qua huấn luyện, luyện tập thông tin cơ động giai đoạn 1 năm 2024, góp phần nâng cao trình độ khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÁI HÙNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục