Thực hiện các Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Trong các ngày từ 17 đến 20-11, trên địa bàn 2 khu Kinh tế - Quốc phòng (Bảo Lạc - Bảo Lâm; Thông Nông - Hà Quảng) nói chung và nhân dân xóm Xà Phìn, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nói riêng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 trao quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số xóm Xà Phìn, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Bằng hình thức tuyên truyền miệng, kết hợp với trình chiếu hình minh họa, các cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đã tập trung tuyền truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi; công tác QP-AN ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Cũng trong dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương lựa chọn, tặng 14 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 14 hộ gia đình tiêu biểu trong chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Vương Văn Sùng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục