Trong hai ngày 16 và 17-11, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với Trường Quân sự Quân khu và Sư đoàn 346.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhận xét kết quả kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu.

Qua kiểm tra các nội dung: Công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ, cứu nạn; tham mưu huấn luyện, xây dựng lực lượng, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, thể lực; kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và công tác huấn luyện các chuyên ngành binh chủng. Đoàn kiểm tra đã đánh giá toàn diện trên tất cả các mặt công tác; chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các đơn vị ; đồng thời có những kiến nghị, đề nghị để đơn vị, nhà trường rút kinh nghiệm kịp thời, đề ra những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Đoàn kiểm tra Bộ tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, các đơn vị được kiểm tra tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện nghiêm biểu biên chế, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật; củng cố hệ thống sổ sách, văn kiện, phương án chiến đấu sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị. Phát huy hiệu quả mô hình, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; làm tốt công tác nắm bắt, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; thực hiện tốt nền nếp công tác kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật đúng quy định. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp và chuẩn bị cho bộ đội xuất ngũ năm 2023… Trường Quân sự Quân khu duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, nhất là thông qua giáo án, bài giảng, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, sát điều kiện thực tiễn đơn vị; tổ chức Lễ tốt nghiệp, bàn giao học viên ra trường cho các đơn vị chặt chẽ, an toàn...

Một số hình ảnh cuộc kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với Trường Quân sự Quân khu và Sư đoàn 346:


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu theo dõi, động viên học viên Trường Quân sự Quân khu kiểm tra bắn súng AK Bài 1.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác SSCĐ của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 thực hành cơ động chiến đấu.


Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 cơ động chiến đấu bằng xe ô tô.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục