Ngày 8-6, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Bệnh viện Quân y 110 và Bệnh viện Quân y 91 (Cục Hậu cần) về kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27-2-2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành y trong tình hình mới.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm việc tại Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc 2 Bệnh viện đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng theo Luật Sĩ quan sửa đổi và thực hiện nghiêm túc các quyết định về công tác nhân sự của Quân khu, Cục Hậu cần. Trong xem xét giải quyết số lượng bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, khách quan; kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn đội ngũ cán bộ với kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả hai bệnh viện đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành y thời gian qua. Đồng thời yêu cầu hai bệnh viện tiếp tục xác định những chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo thống nhất từ Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc đến cấp ủy, chỉ huy các cấp, cụ thể hoá vào kế hoạch tổ chức thực hiện và làm tốt việc phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, y đức, nâng cao nhận thức trách nhiệm đến từng y, bác sĩ, nhân viên chuyên môn… Thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp xây dựng bệnh viện quân y “5 tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

KHƯƠNG QUANG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục