Sáng 21-11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức họp phiên cuối năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiến hành cho ý kiến, thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét, bỏ phiếu xét tặng Cờ thi đua năm 2023 và cho ý kiến vào nội dung phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024. 


Quang cảnh phiên họp.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức; thực sự là động lực to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 


Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng xác định, Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 có chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn quân phát động và tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống-Viết tiếp chiến công-Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2024).

Toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội và Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI vào năm 2025.


Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng trong năm 2023 đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương. Công tác khen thưởng trong toàn quân đạt nhiều kết quả nổi bật, được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc. Việc khen thưởng và tuyên truyền về thành tích xuất sắc đột xuất được tiến hành rất kịp thời, tác dụng rất tích cực; kịp thời động viên, cổ vũ tập thể, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng; cụ thể hóa, phát động, tổ chức thi đua với hình thức phong phú, sát thực tiễn.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong năm 2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục có các chủ trương và nhiều giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng và tiến hành công tác thi đua, khen thưởng của toàn quân. Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng cần phải tạo ra động lực mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác để thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Hội đồng cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo; đề ra các biện pháp thi đua hiệu quả, phù hợp, đồng thời quyết liệt trong triển khai thực hiện; phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2023 đã được chỉ ra. 


Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Về việc tổ chức các hoạt động thi đua trọng điểm trong năm 2024, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch chặt chẽ, chuẩn bị tốt và tổ chức các đợt thi đua cao điểm bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực chất. Các cơ quan, đơn vị tiến hành xem xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; hướng đến cá nhân, tập thể trực tiếp làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp chặt chẽ công tác khen thưởng với công tác cán bộ, quân lực, chính sách. 

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục