Trong 2 ngày 15 và 16-11, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 tại Ban CHQS huyện Cao Lộc, Văn Quan và cơ quan Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn; Nông lâm trường 196, 461 và cơ quan Đoàn KT-QP338; Kho K56 (Cục Kỹ thuật).


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Kho K56 (Cục Kỹ thuật Quân khu)

Qua kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đánh giá, năm 2023 các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, nổi bật: Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng, hoạt động phong trào thi đua quyết thắng; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt của các tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở… Công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, quần chúng được thực hiện hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra triển khai thực hiện Đề án 1371 tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn


Kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 338.

Phát biểu kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023 các đơn vị đã đạt được; đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm tệ nạn xã hội, pháp luật, kỷ luật bảo đảm an toàn giao thông nhất là trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán. Thực hiện tốt Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027"; các đơn vị thực hiện tốt đối thoại dân chủ. Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Chủ động bám nắm công tác chỉ đạo, hướng dẫn của trên; xây dựng hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT năm 2024 sát với yêu cầu nhiệm vụ;  thường xuyên phối hợp với địa phương nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn; tăng cường công tác quản lý chính trị nội bộ, quản lý duy trì kỷ luật; xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục