Ngày 13-11, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức họp báo thông báo về kế hoạch, quyết định và thể lệ của Giải thưởng.


Quang cảnh hội nghị công bố Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên.

Đây là giải báo chí đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh mang tên Huỳnh Thúc Kháng - Một chí sĩ yêu nước mà tên tuổi gắn liền với Trường dạy làm báo đầu tiên do Bác Hồ đặt tên được khai giảng ngày 4-4-1949 tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo, phóng viên, nhà báo các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên Báo, Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên, Báo Quân khu 1, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và  Trung tâm thông tin tỉnh, huyện, thành phố.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - năm 2024 được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin, ảnh: Hương Dịu

THỂ LỆ

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - năm 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng tham dự

1.1. Tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự Giải thưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài có các tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng Tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng.

1.2. Tác giả có tác phẩm tham dự Giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự Giải.

2. Thể loại tham dự gồm:

2.1. Báo in gồm: Ký báo chí (phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký), bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

2.2. Báo hình gồm: Phóng sự, phóng sự ngắn, phim tài liệu, tọa đàm trực tuyến, bình luận, chuyên luận, phóng sự điều tra, tọa đàm.

2.3. Báo nói gồm: Bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, phóng sự điều tra, tọa đàm.

2.4. Báo điện tử gồm: Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận, tường thuật tổng hợp, đa phương tiện (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, video graphic), tạp chí điện tử (emagazine, longform), ảnh báo chí, tọa đàm.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tiêu chuẩn xét thưởng

1.1. Đối với tác giả:

a) Tác giả phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Quyền lợi của tác giả:

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả (không quá 05 người) được chọn gửi không quá 02 tác phẩm đối với 01 thể loại báo chí dự Giải thưởng. Tác giả, nhóm tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong nội dung tác phẩm đề cập.

- Các tác giả có tác phẩm đoạt giải được tặng Giấy chứng nhận, tiền thưởng, vật phẩm (biểu trưng), được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

c) Trách nhiệm của tác giả:

- Nộp tác phẩm đúng thời gian và quy định của Cơ quan thường trực Giải thưởng.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thể lệ Giải thưởng.

1.2. Đối với tác phẩm

a) Về nội dung, tư tưởng: Tác phẩm phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

b) Về tác động xã hội: Tác phẩm đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

c) Về hình thức sử dụng

Ban tổ chức toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải phục vụ cho công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động không nhằm mục đích thương mại, mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

2. Điều kiện tham dự giải

2.1. Là tác phẩm được công bố, sử dụng lần đầu trong 02 năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023). Tác phẩm được đăng tải trên các loại hình báo chí đã được Bộ thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng.

2.2. Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh vẫn được quyền dự Giải thưởng này nhưng tác giả cần ghi rõ mức giải và nơi trao Giải. Tác phẩm đã được giải do các bộ, ngành trung ương tổ chức không tham dự Giải thưởng này.

2.3. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Tác phẩm báo nói (phát thanh) không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 30 phút. Tác phẩm truyền hình không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 30 phút.

2.4. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

2.5. Các tác phẩm báo chí dưới dạng công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành không thuộc thể loại báo chí tham gia Giải thưởng.

2.6. Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày xét giải của năm trước được gộp vào các kỳ sau để tham dự Giải lần tiếp theo.

2.7. Tác phẩm dự thi là tác phẩm nguyên vẹn, không chỉnh sửa so với tác phẩm phát sóng hoặc đăng tải ban đầu.

3. Hồ sơ gửi tác phẩm

3.1. Các tác phẩm dự Giải của các tác giả đăng tải trên báo chí tỉnh Thái Nguyên đều phải được giới thiệu từ Chi hội, Liên Chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh; những tác giả, nhóm tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo thì gửi tác phẩm thông qua cơ quan báo chí đã đăng tải tác phẩm đó.

3.2. Các cá nhân không thuộc Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh có tác phẩm tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên đăng tải trên phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí, gửi tác phẩm về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

3.3. Các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm.

3.4. Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc bản photocopy từ báo in, báo điện tử, đảm bảo rõ ràng, trung thực. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối, trên giấy trắng khổ A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

3.5. Đối với tác phẩm báo nói (phát thanh), phải ghi lên đĩa CD (hoặc USB, thẻ nhớ), mỗi đĩa (USB, thẻ nhớ) chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm (gồm cả nội dung phỏng vấn, phát biểu). Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

3.6. Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa (hoặc USB, thẻ nhớ), mỗi đĩa (USB, thẻ nhớ) chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm (gồm cả nội dung phỏng vấn, phát biểu). Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt (hoặc chạy phụ đề bằng tiếng Việt).

3.7. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh có chú thích rõ ràng; số lượng ảnh trong nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh). Không nhận tác phẩm ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

3.8. Biên bản tuyển chọn tác phẩm dự Giải thưởng: Phải ghi rõ danh sách tác phẩm, tác giả (không ghi chung là nhóm tác giả), điện thoại liên lạc, ngày đăng tải, phát sóng, có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. 

* Lưu ý:

 Tác phẩm Báo điện tử phải gửi đường link tác phẩm và bản in sao chụp từ giao diện điện tử (không chấp nhận tác phẩm đánh máy lại, không xét tác phẩm có nguồn gốc từ báo in). Tác phẩm báo nói (phát thanh), báo hình phải gửi kèm đường link tác phẩm được đăng trên trang điện tử của Đài, đồng thời có văn bản phần lời của tác phẩm (gồm các nội dung phỏng vấn, phát biểu, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền, hình ảnh, âm nhạc sử dụng trong tác phẩm). Không xét tác phẩm báo nói có nguồn gốc từ báo hình hoặc ngược lại (tác phẩm phái sinh). Tác phẩm ảnh báo chí phải gửi kèm file ảnh gốc. Văn bản phần lời và file ảnh để phục vụ việc in sách tổng hợp tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng.

Các tác phẩm tham dự Giải gửi về địa chỉ dữ liệu do Ban tổ chức Giải thưởng tạo lập.

4. Hình thức, số lượng, mức chi giải thưởng

4.1. Hình thức giải thưởng: Mỗi thể loại báo chí được xét theo cơ cấu giải thưởng sau:

a) Giải đặc biệt (nếu có)

b) Giải A.

c) Giải B.

d) Giải C.

e) Giải Khuyến khích.

4.2. Số lượng giải thưởng: Bộ giải thưởng gồm 04 nhóm giải theo 04 thể loại.

a) Báo in: Tối đa 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải Khuyến khích.

b) Báo hình: Tối đa 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải Khuyến khích.

c) Báo nói: Tối đa 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 03 giải Khuyến khích.

d) Báo điện tử: Tối đa 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và 03 giải Khuyến khích.

* Giải đặc biệt: 01 giải, được xét trao khi có tác phẩm đặc biệt xuất sắc trong các thể loại báo chí được xét trao Giải thưởng. Hội đồng Chung khảo thảo luận, quyết định về việc bỏ phiếu kín chọn tác phẩm.

Việc xét chọn theo từng nhóm giải, tác phẩm xứng đáng với giải nào thì trao đúng giá trị giải đó, không nhất thiết phải trao đủ số lượng bộ giải cơ cấu.

4.3. Mức chi cho các giải thưởng

a) Giải đặc biệt (nếu có): 20 lần mức lương cơ sở hiện hành;

b) Giải A: 10 lần mức lương cơ sở;

c) Giải B: 07 lần mức lương cơ sở;

d) Giải C: 05 lần mức lương cơ sở;

e) Giải Khuyến khích: 03 lần mức lương cơ sở.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Thành lập Hội đồng giám khảo

1.1. Ban Tổ chức Giải thưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo và tổ thư ký. Tác phẩm được chọn chấm qua 02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo.

1.2. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không được tham dự Giải thưởng.

1.3. Tuỳ theo số lượng tác phẩm tham dự Giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ quyết định quy mô, thành phần Hội đồng giám khảo đảm bảo phù hợp.

1.4. Các Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín cho từng thể loại và quyết định theo đa số, ít nhất phải có 2/3 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

1.5. Hội đồng sơ khảo:

a) Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và mời nhà báo uy tín ở địa phương tham gia.

b) Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ: Rà soát quy chế, thể lệ giải; tuyển chọn các tác phẩm do tác giả hoặc nhóm tác giả gửi đến; chấm, đề xuất các tác phẩm có chất lượng lên Hội đồng chung khảo chấm, xét giải.

1.6. Hội đồng chung khảo

a) Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh là Chủ tịch Hội đồng; các uỷ viên gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và mời nhà báo uy tín ở trung ương và địa phương tham gia.

b) Hội đồng chung khảo có nhiệm vụ: Trực tiếp chấm các tác phẩm được chọn qua vòng sơ khảo do Hội đồng sơ khảo đề xuất; đánh giá, xét chọn, xếp loại tác phẩm qua chung khảo đạt các mức giải thưởng; tham mưu, đề xuất với Ban Tổ chức Giải thưởng về việc xét tặng giải thưởng.

1.7. Tổ Thư ký: Giúp việc cho các Hội đồng giám khảo.

2. Quy trình xét tặng:

2.1. Tuyển chọn tác phẩm: Thực hiện tại các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

2.2. Vòng sơ khảo: Hội đồng sơ khảo tiếp nhận hồ sơ từ Hội Nhà báo tỉnh và tổ chức chấm chọn ra những tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn lập hồ sơ trình Hội đồng chung khảo.

2.3. Vòng chung khảo: Hội đồng chung khảo tiếp nhận kết quả từ Hội đồng sơ khảo, tổ chức chấm, xếp loại, lập hồ sơ báo cáo kết qủa Ban Tổ chức giải thưởng.

3. Thời gian nhận tác phẩm, chấm chọn, công bố kết quả và tổ chức trao giải

3.1. Thời gian: Từ ngày 01/01/2024 đến trước khi tổ chức vòng sơ khảo.

3.2. Thời gian Hội đồng giám khảo chấm (cả 2 vòng sơ khảo và chung khảo): từ 01/3/2024 đến 15/5/2024.

3.3. Tổ chức công bố và trao giải: Tháng 6/2024 chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 32 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Sau 15 ngày kể từ khi kết quả vòng chung khảo được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu không có khiếu nại, Ban tổ chức hoàn chỉnh thủ tục, phê duyệt và tổ chức trao giải thưởng.

4. Nơi nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại Văn phòng Hội: 02083 855008; email: giaibaochiHTK@gmail.com

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm tham dự Giải thưởng sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1.1. Chủ tịch Hội đồng giám khảo cấp nào chịu trách nhiệm về kết quả Giải thưởng cấp đó.

1.2. Cá nhân có tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024 chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ, đăng ký tác phẩm của mình. Nếu vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định của Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật hiện hành.

1.3. Tác giả có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả. Trong quá trình chấm giải, nếu phát sinh tác phẩm có dấu hiệu vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ loại tác phẩm đó ra khỏi danh sách tác phẩm dự Giải thưởng. Nếu sau khi trao giải mới phát hiện tác phẩm đoạt giải có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả, Ban tổ chức Giải thưởng kiến nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi giải thưởng và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Khiếu nại, tố cáo

2.1. Thời hạn khiếu nại trong vòng 15 ngày kể từ khi công bố kết quả vòng chung khảo.

2.2. Tác giả, nhóm tác giả hoặc bất kể tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét thưởng và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại gửi cho Cơ quan thường trực Giải thưởng (không in sao chữ ký). Ban tổ chức không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2.3. Tác phẩm tham dự Giải thưởng nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải báo chí, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Hội Nhà báo tỉnh - Cơ quan Thường trực Giải thưởng để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục