Bài 1: Vì sao “sàng nhiều, lọc ít”

Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 21-1-2019 "Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” đã qua gần hai năm đi vào cuộc sống nhưng không ít cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn lúng túng tìm giải pháp, biện pháp thực hiện.

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, đồng thời cũng là bản chất tốt đẹp, truyền thống cao quý của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Những năm qua, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tiến hành xử lý và đề nghị Trung ương Đảng, Ban Bí...

Cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết cần phải tiếp tục làm sáng tỏ. Trong đó, cần có nhận thức mới về cả nội dung, hình thức và biện pháp đấu tranh...

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

Cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết cần phải tiếp tục làm sáng tỏ. Trong đó, cần có nhận thức mới về cả nội dung, hình thức và biện pháp đấu tranh...

Khi làn sóng thứ 2 của dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, khu vực trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Khi toàn Đảng, toàn quân và...

Cảnh giác với tin giả trên mạng xã hội
Cập nhật ngày: 17/08/2020 07:51 (GMT +7)

Mặc dù tin giả xuất hiện từ lâu, ở mọi thời kỳ song những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và mạng xã hội thì tin giả cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành vấn nạn với nhiều quốc...

Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của độc lập, tự do
Cập nhật ngày: 17/08/2020 07:46 (GMT +7)

Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với tâm địa đen tối, bằng những lập luận thiếu tử tế hòng xuyên tạc và phủ định giá trị của...

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tăng cường bảo...

Đã từ lâu, chuyện những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam bị khởi tố, bị bắt thường bị các thế lực thù địch vu khống, bịa đặt để quy chụp cho công an và chính quyền.

Cảnh giác với tin giả trên mạng xã hội
Cập nhật ngày: 13/08/2020 08:29 (GMT +7)

Mặc dù tin giả xuất hiện từ lâu, ở mọi thời kỳ song những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và mạng xã hội thì tin giả cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành vấn nạn với nhiều quốc...