Bất kể là ai, nếu phạm tội đều bị điều tra, truy tố, xét xử

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.

Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề nổi dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động cách mạng lớn để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, toàn thể nhân...

Sáng 16-8, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình...

Thời gian gần đây, lợi dụng một số quân nhân cấp tá, cấp tướng bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các thế lực thù địch, phản động ra sức rêu rao, vu cáo "Quân đội ta đã thoái hóa, biến chất...". Từ đó, chúng ra...

Đội lốt phản biện xã hội để phá bĩnh
Cập nhật ngày: 02/08/2023 15:48 (GMT +7)

Phản biện xã hội là một biện pháp để mở rộng dân chủ, tranh thủ trí tuệ xã hội, từ đó hoàn thiện chính sách, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Thế nhưng hiện nay đang có một số cá nhân, tổ chức đội lốt phản biện xã hội để phá bĩnh, càn quấy. Do...

Soi xem mình được mấy “dám”?
Cập nhật ngày: 01/08/2023 17:54 (GMT +7)

Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần "7 dám" là quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Quán triệt, thực hiện...

“Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản văn hóa tinh thần vô giá do Nhân dân trao tặng, được hun đúc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ thiêng liêng vô cùng quan trọng của...

Thời gian qua, các thế lực phản động và cơ hội chính trị với âm mưu thâm độc liên tục tung ra các chiêu trò nham hiểm mới hòng xuyên tạc hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”,...

"Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, chứa đựng sự trân trọng, quý mến, tin yêu của Nhân dân dành cho Quân đội ta. Gần 80 năm qua, được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, “Bộ đội Cụ Hồ” đã tỏa sáng trên khắp...

“Bệnh xa dân” làm cán bộ dễ hư hỏng
Cập nhật ngày: 07/07/2023 16:36 (GMT +7)

Một thực tế đó là, mỗi khi có đồng chí cán bộ nào bị xử lý sai phạm thì xuất hiện tâm lý hả hê ở một bộ phận dư luận. Phần đa ý kiến không đồng tình với tâm lý hả hê đó, nhưng điều này cần được nhìn nhận thấu đáo để hiểu rõ vì sao? Một trong những...