Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc,  chống phá của các thế lực thù địch

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch

Thời gian qua, dư luận quan tâm nhiều đến các thông tin Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng; kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và việc khởi tố nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến...

Chợ đêm Pác Ngòi -  điểm nhấn của du lịch Ba Bể

Chợ đêm Pác Ngòi - điểm nhấn của du lịch Ba Bể

Sau gần hai tháng đi vào hoạt động, đến nay chợ đêm Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) ngày càng thu hút, hấp dẫn du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Ba Bể.