Tính đến 6 giờ ngày 25/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, tổng số mắc vẫn là 1.069 ca.

Tính đến 6 giờ ngày 24/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong 12 giờ qua, tổng số vẫn là 1.069 ca; đã có 991 ca được chữa khỏi.

Tính đến 6 giờ ngày 22/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, đã 20 ngày liên tiếp không có ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 21/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18 giờ ngày 19/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, tổng số ca mắc hiện là 1.068 ca, hiện có 30.163 đang cách ly phòng dịch.

Sáng 18/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua; giữ nguyên 1.066 ca.

Tính đến 6 giờ sáng 16/9, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua; đến nay đã là nửa tháng không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 15/9, Việt Nam thêm một ngày không có ca mắc mới, còn 32.578 người đang cách ly phòng dịch.

Tính đến 6 giờ ngày 15/9, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong 12 giờ qua, đã 13 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Đã có 926/1.063 bệnh nhân được chữa khỏi.

Tính đến 18 giờ ngày 14/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc vẫn là 1.063 ca.