Trong các ngày từ 5 đến 7-12 tại Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang), đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn đã đến nghiệm thu, tiếp nhận dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tham dự.


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) chứng nhận ký kết biên bản bàn giao.

Tại Hội nghị bàn giao, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn Quân khu (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn) đã báo cáo bằng văn bản và bàn giao dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đoàn công tác để nghiệm thu và tiếp nhận.

Theo đó, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã triển khai đồng bộ, thống nhất thực hiện từ cấp thôn, xã cho đến cấp tỉnh về công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 đã rà soát, tổng hợp được hơn 9.800 hồ sơ liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu  trên địa bàn. Trong đó có gần 6.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ; còn gần 300 hài cốt cần tìm kiếm, quy tập; hơn 3.500 hồ sơ cần tiếp tục rà soát, xác minh.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương và cơ quan, đơn vị tham gia công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá: Chất lượng hồ sơ kết luận địa bàn và sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương thuộc Quân khu rất tốt. Những dữ liệu trên góp phần đẩy mạnh công tác thu thập thông tin về liệt sĩ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về kết luận địa bàn, sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn theo quy định.

Đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 yêu cầu: Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xác định quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác hoàn thiện hồ sơ, kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cơ quan quân sự các cấp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; giữa cơ quan chính sách với cơ quan bản đồ để tham mưu, tổ chức thực hiện; các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai, bổ sung, hoàn chỉnh thông tin, hồ sơ liệt sĩ, kết luận bổ sung địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chuẩn hoá dữ liệu thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, làm cơ sở tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị bàn giao, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng Ban Chỉ đạo 515 các địa phương trên địa bàn Quân khu đã ký kết biên bản nghiệm thu, giao nộp sản phẩm 3 bên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị bàn giao tiếp nhận dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu:


Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) quán triệt phương pháp nghiệm thu, bàn giao.


Các đại biểu dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.


Tổ Nghiệm thu, tiếp nhận dữ liệu kết luận địa bàn kiểm tra dữ liệu của tỉnh Thái Nguyên.


Tổ Lập bản đồ nghiệm thu sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục