Ban Thanh niên Quân đội vừa có hướng dẫn tổ chức đợt hoạt động cao điểm “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua đợt hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đợt hoạt động đặt ra mục tiêu thi đua giành “3 nhất”: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả nhất.


Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Nội dung của đợt hoạt động cao điểm tập trung vào tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tùy tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để vận dụng các hình thức phù hợp, như: Sinh hoạt đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ; diễn đàn, tọa đàm thanh niên kết hợp hoạt động gặp mặt giao lưu các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu; tuyên dương ĐVTN tiêu biểu; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng. Khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nhất là việc giáo dục truyền thống cách mạng và thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, internet và mạng xã hội.

Cùng với các nội dung trên, đợt hoạt động còn hướng vào đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, lao động, sản xuất kinh doanh, cứu hộ, cứu nạn, nhất là những việc mới, việc khó; triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Tổ chức đoàn các cấp xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung; tổ chức đăng ký, cam kết, giao ước thi đua; động viên, khích lệ tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN, xây dựng các mô hình, cách làm mới phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên có gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid-19”, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, ĐVTN tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định, quy tắc an toàn, bình tĩnh, chủ động ứng phó, nêu cao phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong trong phòng, chống dịch Covid-19. 

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục