Ngày 22-1, Ban chỉ đạo 94 Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và không gian mạng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

     Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của trên, chủ động đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động trong thực hiện chiến lược DBHB, “phi chính trị hóa” quân đội; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động đấu tranh trên không gian mạng từng bước phát triển, duy trì nền nếp, thu hút hàng nghìn thành viên tham gia…

     Năm 2018, Ban chỉ đạo 94 Quân khu tăng cường chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng trong phòng chống DBHB; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong đấu tranh chống DBHB, đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng; chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

MẠNH QUỲNH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục