Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên không gian mạng, ngày 27-3, Cục Chính trị tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 đại biểu là cán bộ cơ quan chính trị, trưởng ban, trợ lý tuyên huấn các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

     
Đại tá Nguyễn Đình Chiêu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc lớp tập huấn.       

Dự tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Nhận thức mới về chiến lược DBHB, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dưới góc nhìn quốc phòng - an ninh; một số vấn đề về an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; kết quả đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” năm 2017 và những vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong thời gian tới; hướng dẫn quản lý, sử dụng máy tính ảo trong đấu tranh trên không gian mạng.

Để phát huy hiệu quả lớp tập huấn, Ban tổ chức yêu cầu các cán bộ tham gia tập huấn vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng được trang bị, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chống DBHB; tích cực bồi dưỡng, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Tin và ảnh: MẠNH NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục