Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”: Tăng cường “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc
Cập nhật ngày: 06/07/2020 08:54 (GMT +7)

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tăng cường “sức đề kháng”, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đọc báo trong giờ nghỉ.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, internet, mạng xã hội và giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, quy chế sử dụng internet, bảo đảm thông tin và duy trì hiệu quả hoạt động đấu tranh chống DBHB trên không gian mạng. Thường xuyên lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách cập nhật thông tin mới trên mạng internet qua website, blog cá nhân, mạng xã hội để chọn lọc nguồn thông tin chính thống, xác định rõ tin tức bịa đặt, xuyên tạc của đối tượng xấu đăng tải để tổ chức viết bài phản bác luận điệu sai trái. Hiện nay, Sư đoàn đang duy trì các trang, nhóm hoạt động hiệu quả trên không gian mạng như: Bản tin Sao Vàng với 20.883 thành viên; Ngôi sao Rừng dừa với 54.647 thành viên; Việt Nam trong trái tim tôi với 21.783 thành viên; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội với 39.880 thành viên... 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên không gian mạng, vừa qua, Sư đoàn đã ra chỉ thị, tổ chức thi hoạt động của lực lượng nòng cốt, đạt kết quả tốt. Thông qua tổ chức thi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh chống DBHB trên không gian mạng, nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng phương pháp tiến hành cho lực lượng nòng cốt. Qua đó, tiếp tục đưa hoạt động đấu tranh chống DBHB trên không gian mạng vào nền nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tìm hiểu tại Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3), được biết, để định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội, đơn vị triển khai nhân rộng mô hình “Chuyện tốt ở đại đội”, khuyến khích bộ đội theo dõi chuyên đề “Nhận diện” phát trên VTV1, sự kiện và bình luận, thời sự trong tuần, bình luận quốc tế trên truyền hình; chuyên mục “Làm thất bại chiến lược DBHB” trên Báo Quân đội nhân dân thứ 2 hằng tuần... Nhằm hạn chế tối đa “khoảng trống” để các thế lực thù địch có thể tiếp cận bộ đội qua mạng xã hội, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong các buổi giao lưu đều lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các tiểu phẩm để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ.

Trung tá Đào Duy Hà, Phó chính ủy Trung đoàn 141 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhãn quan chính trị sắc sảo, biết phân tích rõ đúng, sai, làm cơ sở đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, tích cực chia sẻ các bài viết về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nhân lên việc tốt, đẩy lùi thông tin xấu độc”. 

Đến thăm Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3), trao đổi với Thiếu tá Diêm Đăng Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn, được biết, cùng với hoạt động diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi thông tin thời sự để đoàn viên, thanh niên nắm được tình hình đất nước, khu vực, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá đất nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, qua đó từng bước tạo “sức đề kháng” cho tuổi trẻ đơn vị trước thông tin xấu độc. Tìm hiểu tại Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 3), Thiếu tá Đào Văn Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Ngoài việc chỉ đạo Liên chi đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn còn chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, phòng Hồ Chí Minh, hệ thống pa-nô, áp-phích, tranh ảnh giáo dục trực quan, tạo hứng thú cho bộ đội trong học tập chính trị.

Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: “Nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, mặt khác luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, chiến sĩ trước thông tin sai trái, bịa đặt, giữ vững lập trường, tư tưởng của bộ đội, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

Bài và ảnh: HOÀNG HANH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục