Sáng 17-4, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021 - 2023).

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu.

Theo đánh giá của báo cáo trung tâm và các ý kiến thảo luận: 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01, Nghị quyết 847 sát tình hình thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống… góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của các cấp.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong toàn Đảng bộ Quân khu. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847 với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm, bảo vệ chính trị nội bộ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận 01; 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Dịp này, Quân khu đã trao bằng khen tặng 24 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Sau hội nghị sơ kết, Đảng ủy Quân khu tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 66-KL/TW ngày 15-11-2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16-2-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23-2-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26-2-2024 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục