Sáng 2-4, tại Sư đoàn 3, đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng phòng học tập chính trị tập trung cho cấp đại đội, tiểu đoàn và định mức ngân sách thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.


Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sư đoàn 3, những năm qua Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT) sát với tình hình thực tiễn đơn vị; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề án một cách có hiệu quả; đổi mới hình thức, phương pháp GDCT, kết hợp giữa lên lớp học tập trung với tự nghiên cứu của từng cá nhân; quan tâm nâng cao chất lượng, bồi dưỡng khả năng sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giảng dạy chính trị; làm tốt công tác bảo đảm và quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện GDCT.

Qua khảo sát cho thấy: Hiện nay các đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội trong Sư đoàn chưa có phòng học tập chính trị tập trung, đều tổ chức GDCT ngoài trời, tận dụng khuôn viên văn hóa của đơn vị, sân đại đội, phòng sinh hoạt chung, phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn. Nhiều đơn vị có thiết kế đã lâu năm, không tiện ích và phù hợp cho việc trang trí theo quy định; không gian, diện tích còn hẹp; trang bị chưa đồng bộ. Mức ngân sách phục vụ công tác giáo dục chính trị hiện còn thấp so với thời giá thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tăng định mức chi ngân sách thực hiện Đề án đối với từng mục vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác GDCT. Đề nghị cấp máy tính; máy chiếu đồng bộ; máy in; bộ âm thanh; giá treo tranh; giá sách, báo phục vụ cho hoạt động ngoại khóa, bổ trợ cho học tập chính trị; đề xuất một số vật tư, thiết bị phù hợp với hoạt động học tập, sinh hoạt của bộ đội; dự toán sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm phụ kiện, in ấn tài liệu hàng năm.


Đoàn công tác khảo sát, đánh giá thực trạng phòng học tập chính trị tập trung tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để đoàn công tác thu thập số liệu, nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng phòng học chính trị tập trung cấp đại đội, tiểu đoàn, qua đó, kịp thời báo cáo, tham mưu giúp thủ trưởng Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục