Bám sát chức năng, nhiệm vụ, những năm qua, Ngành Hậu cần Sư đoàn 3 đã đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, những năm qua Phòng Hậu cần Sư đoàn  3 luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, góp phần xây dựng Sư đoàn VMTD. Ngành đã tham mưu cho Sư đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" năm 2022 với chủ đề “Đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, chủ động thích ứng, nâng cao năng lực hậu cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Công Khuê, Phó chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: Để phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hằng năm Sư đoàn đều ra nghị quyết lãnh đạo và xây dựng quy chế, chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn triển khai đồng bộ thống nhất trong toàn Sư đoàn. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chỉ đạo Ngành Hậu cần đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với các chủ đề, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; đưa nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy hằng tháng, quý, năm để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức sinh động, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra khu chăn nuôi tập trung của Sư đoàn 3.

Quá trình triển khai, đơn vị gắn với thực hiện các phong trào: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi” của ngành Quân nhu; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” của ngành Quân y và các phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Thông qua phong trào thi đua, lề lối, tác phong, chế độ công tác hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần được nâng lên; hoạt động bảo đảm hậu cần có nhiều đổi mới, chủ động chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cơ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất của Sư đoàn.

Đại tá Trần Văn Ngân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 trao đổi với chúng tôi: Thời gian qua, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ từ khâu tạo nguồn lương thực, thực phẩm đến chế biến nấu ăn; thực hiện chế độ công khai tài chính hằng ngày tại bếp, chế độ xuất, nhập tay ba, nấu ăn đối chứng các bếp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, vững chắc. Các đơn vị tích cực thi đua phát huy nội lực, triệt để tận dụng và cải tạo đất đai, ao hồ, tiến hành quy hoạch tăng gia sản xuất gắn với quy hoạch doanh trại chính quy; xây dựng và nhân rộng mô hình “5 cơ bản” (vườn, ao, chuồng, giàn, trạm chế biến). Đơn vị đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, 75 đến 80% nhu cầu thịt lợn, 100% gia cầm và 50 đến 60% lượng cá đưa vào bữa ăn của bộ đội, 100% nhu cầu đậu phụ, giá đỗ, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thời điểm giáp vụ. 9 tháng đầu năm thu lãi từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần (đã trừ chi phí) đạt hơn 6 tỉ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các đơn vị trong toàn Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh theo mùa; tăng cường các biện pháp giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn; quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, động viên các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực, công sức bộ đội, nguồn vốn tự có để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ rệt.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong mọi khâu, mọi hoạt động công tác hậu cần; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm và quản lý; duy trì nghiêm các nguyên tắc, chế độ quy định trong công tác hậu cần, trong sản xuất, mua sắm theo đúng quy chế, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình bảo đảm hậu cần, tập trung vào các lĩnh vực tăng gia sản xuất, tạo nguồn, sử dụng điện, nước, xăng dầu, chế biến nấu ăn; kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo giữa các bếp ăn. Đồng thời, thực hiện dân chủ, công khai các tiêu chuẩn, chế độ; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, sử dụng xăng, dầu, điện, nước, doanh cụ, doanh trại. Đặc biệt, trước sự tác động của dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm, Ngành Hậu cần Sư đoàn đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất ở các cấp sát với điều kiện từng đơn vị. Chủ động tái đàn lợn, tăng số lượng đàn gia cầm; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp thời vụ, đa dạng các loại rau, củ quả; quy hoạch, cải tạo mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. 

Kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn yên tâm tư tưởng, gắn bó xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục