Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập CH-CQ 1 bên, 2 cấp của Sư đoàn Bộ binh 346 có Trung đoàn 246 thực binh, Tiểu đoàn 3 bắn đạn thật, được tăng cường hỏa lực của Quân khu đạt kết quả tốt. Sáng 2-10, Trung đoàn 246 tổ chức phát động đợt thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ diễn tập với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” thi đua giành 4 nhất chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu (16-10-1945/16-10-2023).


Các đại biểu dự lễ phát động thi đua

Nội dung, chỉ tiêu thi đua: 100% cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Mệnh lệnh diễn tập của Sư đoàn, Trung đoàn. Xây dựng động cơ, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong diễn tập. 100% cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm chắc ý định diễn tập, xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống các văn kiện, kế hoạch phù hợp với ý định diễn tập; chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập sát thực tế, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Tập trung ưu tiên cả về thời gian, con người, cơ sở vật chất cho nhiệm vụ diễn tập; tổ chức xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống công sự sở chỉ huy, công sự trận địa, khu vực thực binh, thiết bị chiến trường đúng quy cách, sát với thực tế và tình huống chiến đấu.


Các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 ký kết giao ước thi đua


Đơn vị duyệt đội ngũ tại lễ phát động thi đua

Quá trình diễn tập 100% các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, kỷ luật chiến trường, kỷ luật dân vận, không có hiện tượng cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật phải xử lý; thực hiện tốt đoàn kết quân - dân, đoàn kết các lực lượng tham gia diễn tập; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, VKTBKT, tài liệu và an toàn giao thông; phòng chống cháy rừng; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và các lực lượng tham gia diễn tập. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hành diễn tập và sau diễn tập. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuẩn bị và tham gia diễn tập.

Thời gian đợt thi đua trong 11 ngày, từ 2 đến hết 12-10-2023.

Đức Chính

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục