Nhằm bảo đảm an toàn các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 2-2, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức rà soát, luyện tập tăng cường các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị.


Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân khu nghe triển khai phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu.

Song song với các hoạt động chuẩn bị vui xuân, đón Tết cho bộ đội, các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức phối hợp luyện tập các phương chiến đấu bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Theo nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai chặt chẽ, nghiêm túc; từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thuộc quyền; triển khai chu đáo, đầy đủ về quân số, vật chất, trang bị, phương tiện. Quá trình luyện tập, Quân khu 1 tổ chức luyện tập cơ bản theo phân đoạn, hợp luyện và tập tổng hợp theo đúng kế hoạch chiến đấu bảo vệ các mục tiêu; tích cực rà soát, điều chỉnh các phương án phù hợp với thực tiễn đặc điểm của từng cơ quan; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng người, chỉ rõ vị trí trong từng tình huống; đảm bảo không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Quân khu yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, nền nếp chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân khu nghe quán triệt ý định luyện tập.


Luyện tập thiết lập hàng rào chống tụ tập đông người biểu tình gây rối.


Tổ chức hàng rào nhiều lớp khi có đối tượng tụ tập biểu tình gây rối.


Quân khu điều chỉnh phương án luyện tập phù hợp theo từng tình huống.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục