Ngày 29-9, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư (Chỉ thị 20) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua, Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20 của Ban Bí thư. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc tăng cường nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên. Các khâu nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản công trình lịch sử Đảng bộ các cấp được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các cấp là nguồn tài liệu quý báu để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực chỉ huy, quản lý các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT quân khu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Các đại biểu dự hội nghị.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư.

Thời gian tới Đảng ủy Quân khu xác định tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng gắn với giáo dục truyền thống của LLVT Quân khu, của LLVT địa phương và đơn vị. Làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Quân khu tặng bằng khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư.         

Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục