LỜI CẢM TẠ của gia đình đồng chí Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục; quân khu, quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh 86; quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng...