Hoạt động văn hóa ở Tiểu đoàn Phòng hóa 23
Cập nhật ngày: 10/01/2018 21:36 (GMT +7) | Lượt xem : 2592


Những yếu tố giúp đơn vị có được kết quả như vậy là cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì có hiệu quả hoạt động chính trị - văn hóa - tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh về các hoạt động văn hóa, tinh thần của các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Phòng hóa 23:

XUÂN HIỆP (Thực hiện)

ảnh slide
 Dựng trại để chuẩn bị cho cuộc thi
ảnh slide
 Các chiến sĩ thi vật tay
ảnh slide
 Thi kéo co
ảnh slide
 Niềm vui chiến thắng
Các phóng sự ảnh khác: