Sáng 16-8, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu chủ trì điểm cầu Quân khu 1.

Báo cáo đánh giá, thời gian qua Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã quán triệt, cụ thể hóa các chiến lược quân sự, quốc phòng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị trong tình hình mới.


Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “nhận diện sự thật”, đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh chuyên sâu bảo đảm tính giáo dục và chiến đấu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận và đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi thông tin của gần 1.000 kênh báo điện tử trong và ngoài nước; tổ chức theo dõi việc phát tán tài liệu của hơn 300 trang truyền thông điện tử của thế lực thù địch; đối với mạng xã hội Facebook, giám sát thường xuyên gần 15 triệu tài khoản và giám sát định kỳ khoảng 45 triệu tài khoản. Tổ chức 25 đợt đấu tranh, yêu cầu bóc gỡ gần 23.000 tin, bài viết có nội dung tiêu cực.


Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, hội nghị xác định, Ban chỉ đạo 35 các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phong Sương

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục