​Ngày 11-9, Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cho 120 cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã quán triệt nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân khu; nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua tổ chức học tập, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ những kết quả, thành tích đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ qua, nắm được những nội dung chủ yếu về mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ tới; nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, làm cơ sở vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Chính trị đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "30 ngày hành động mẫu mực" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "30 ngày hành động mẫu mực" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV.

Tin và ảnh: ĐỨC TRỌNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục