Đảng bộ Quân khu qua các kỳ đại hội
Cập nhật ngày: 03/08/2020 08:31 (GMT +7)

75 năm kể từ ngày thành lập (16-10-1945/16-10-2020), trải qua 14 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (Đảng ủy Quân sự Trung ương), Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo LLVT Quân khu xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Báo Quân khu Một điểm lại các kỳ Đại hội Đảng bộ Quân khu.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, ngày 18-7-2020.  Ảnh: MẠNH NGUYÊN     
                                                                              

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ I diễn ra từ ngày 23-6 đến ngày 5-7-1960. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu gồm 11 đồng chí. Đồng chí Chu Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Đình Thiệp, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ II được khai mạc vào sáng ngày 24-7-1962. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới gồm 11 đồng chí ủy viên chính thức và 2 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Chu Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Dương Đại Lâm, Phó bí thư Đảng ủy.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ III diễn ra từ ngày 25-9 đến ngày 28-9-1964. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Chu Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Dương Đại Lâm, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IV diễn ra vào cuối tháng 9-1970. Có 11 đồng chí được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới. Đồng chí Chu Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Dương Đại Lâm, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ V diễn ra vào ngày 12-8-1972. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 11 đồng chí. Đồng chí Chu Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Dương Đại Lâm, Phó bí thư Đảng ủy.  
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VI diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10-11-1976, tại Hội trường Quân khu. Đại hội không tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ mới. Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu vẫn giữ nguyên như quyết định của Bộ Chính trị ngày 7-6-1976, gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Võ Quốc Vinh, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VII đã khai mạc tại Hội trường Quân khu ngày 20-1-1982. Theo chỉ đạo của trên, đại hội đại biểu cấp Quân khu, Quân đoàn không tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ mới. Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu lần thứ VII vẫn giữ nguyên như quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 5-1-1981 và Quyết định số 1593/NQ-TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 14-11-1981. Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu gồm14 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí công tác trong Quân khu và 4 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Hùng Phong, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27- 9-1986. Đại hội không tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ mới, Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu vẫn giữ nguyên như Quyết định số 1083 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 4-10-1985. Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu gồm 9 đồng chí công tác trong Quân khu và 4 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Hùng Phong, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-10-1991. Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu có 13 đồng chí công tác trong Quân khu do Đại hội trực tiếp bầu và 4 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Đàm Văn Ngụy, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Đặng Ngọc Truy, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X diễn ra tại Hội trường Quân khu từ ngày 13 đến ngày 15-3-1996. Ban chấp hành Đảng bộ mới có 13 đồng chí được Đại hội trực tiếp bầu và 4 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Đàm Văn Ngụy, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-11- 2000. Có 13 đồng chí được Đại hội trực tiếp bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ mới và 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Đàm Đình Trại, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17- 11- 2005. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Vi Văn Mạn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Phạm Xuân Thệ, Phó bí thư Đảng ủy.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XIII diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18-8-2010. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí và 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Vi Văn Mạn, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Bế Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy. 
- Từ ngày 18 đến ngày 20-8- 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra tại Nhà văn hóa Quân khu. Dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 12 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới”, đại hội tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thảo luận đánh giá kết quả, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X gồm 12 đồng chí. Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trung tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

BQK
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục