Ngày 18-1, trên website chính thức của Đảng Cộng sản Slovakia đã đăng tải bài viết đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài viết với tiêu đề: “Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” đã miêu tả việc những tài liệu, ý kiến đóng góp đã được chuẩn bị để Đại hội được công khai, đánh giá dân chủ không chỉ trong hệ thống tổ chức của Đảng, mà còn được công khai để lấy ý kiến toàn dân.

Các văn kiện, mục tiêu, phương hướng phát triển được đề ra với mục đích xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc; trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.


Bài viết đăng tải trên website Đảng Cộng sản Slovakia đánh giá cao sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các mục tiêu thiết thực. Ảnh:  kss.sk

Điều đáng chú ý là tiêu chí “hạnh phúc” được đưa vào các văn kiện, tài liệu của Đại hội. Theo đánh giá của Đảng Cộng sản Slovakia, giá trị của hạnh phúc đã được nhìn nhận rõ ràng qua dịch Covid-19, khi mà những chỉ tiêu về tăng trưởng không mang nhiều ý nghĩa bằng cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc chính là sự hài lòng của nhân dân không chỉ qua các chính sách phát triển đất nước, mà còn là mang lại các giá trị xã hội thực tế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bài viết cũng tóm tắt một số mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, tới năm 2025, thu nhập đầu người của Việt Nam đạt mốc trung bình. Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và năng động. Tới năm 2030, thu nhập đầu người sẽ vượt qua mức trung bình của thế giới và hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển xanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam theo đuổi mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một điểm nhấn khác là công tác nhân sự được coi là điểm mấu chốt tạo ra sự thành công. “Cần nhấn mạnh rằng, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, lạc hậu đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển năng động với quy mô gần 100 triệu dân”, trích thông tin trên website Đảng Cộng sản Slovakia.

Cùng trong ngày 18-1, Đảng Cộng sản Slovakia đã gửi thư chúc mừng gửi Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ sự trân trọng đức tính cần cù, siêng năng, yêu chuộng hòa bình, chân thành, anh dũng trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước của nhân dân Việt Nam. Bức thư chúc mừng cũng thể hiện sự vui mừng trước những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước Việt Nam tiến gần tới những mục tiêu đã đề ra.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục