Chiều 18-6, Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu dự.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu có hiệu quả; nổi bật là: Công tác xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch năm; tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của QUTW, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham mưu quy hoạch, sắp xếp nhân sự cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Cục Chính trị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng các cấp ủy, chi bộ đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.


Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội, Quân khu; quán triệt chấp hành nghiêm quy chế, quy định, hướng dẫn về cán bộ và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; chỉ đạo khối cơ quan pháp chế chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ vi phạm, tội phạm; thụ lý, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và kiểm tra các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “7 dám” trong xây dựng đội ngũ cán bộ.  

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục