Từ 10 đến 14-6, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là đoàn viên ưu tú trong đơn vị.

Trong thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng, đối tượng kết nạp Đảng được nghiên cứu, học tập các các bài theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Trung tá Nguyễn Sỹ Định, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 601 phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

Kết thúc lớp học, tổ chức kiểm tra nhận thức kết quả 100% khá và giỏi, có 33,33% đạt loại giỏi, 66,67% đạt loại khá. Đảng ủy Lữ đoàn cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 27/27 học viên.


Cán bộ, học viên dự bế mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, Trung tá Nguyễn Sỹ Định, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn đề nghị các đoàn viên ưu tú tiếp tục nghiên cứu học tập, rèn luyện, xung kích đi đầu trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, thường xuyên phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Tin, ảnh: TUẤN ANH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục