Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu. Báo Quân khu 1 trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

(*) Đầu đề do Báo Quân khu đặt.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào Quân kỳ Quyết thắng của LLVT Quân khu.

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, tôi rất vui mừng tới thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Cách đây 73 năm, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Được Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân cả nước hết lòng yêu thương, chở che, đùm bọc; được bạn bè quốc tế giúp đỡ, ủng hộ, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng trưởng thành về mọi mặt, kế tục xuất sắc truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc; làm nên những chiến công hiển hách, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.


Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên giậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng; Việt Bắc cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân 1, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3 và Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành “Cái nôi của cách mạng”, là “Thủ đô kháng chiến” trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 lịch sử, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Bắc giữ vai trò là “cảng nổi” - nơi tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Hàng chục vạn thanh niên con em đồng bào các dân tộc đã hăng hái lên đường dũng cảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần xương máu trên chiến trường, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 73 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước. Tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng có liên quan trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn... góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.


Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được trong suốt 73 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, 346 tập thể và 207 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 6 đơn vị được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt khen ngợi, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.


Thời gian tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có nhũng biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố quốc tế và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn ra gay gắt với nhiều đặc điểm mới. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Quân khu 1 là địa bàn có trên 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta.


Bối cảnh tình hình trên đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo đó, lực lượng vũ trang Quân khu 1, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đồng thời, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


Một là, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân và các cấp, các ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.


Hai là, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.


Ba là, chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy; ý chí, thể lực cho bộ đội có đủ khả năng tác chiến trong mọi địa hình, điều kiện thời tiết... Thực hiện tốt phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng, tăng cường diễn tập chỉ huy tham mưu cho cơ quan, diễn tập chiến thuật cho đơn vị, diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn. Quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, tăng cường lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.


Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu 1 có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.


Năm là, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tích cực nghiên cứu, làm chủ các vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất và thực hành tiết kiệm. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.


Kế thừa và phát huy truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng đã, đang và sẽ viết nên những trang sử oanh liệt, làm rạng rỡ non sông, đất nước.
Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2018, chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới.
 

 

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục