Ngày 16-4, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 306 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu; lãnh đạo các cơ quan chức năng: Phòng Bảo vệ - An Ninh; Phòng Tuyên huấn…


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu thăm, kiểm tra tại Trung đoàn 421, Sư đoàn 306.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế về triển khai thực hiện các nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; công tác quán triệt, giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ của quân nhân; trao đổi, thảo luận về những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…Thông qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những tồn tại hạn chế; hướng dẫn đơn vị đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu kiểm tra, nắm tình hình và đối thoại cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 422, Sư đoàn 306.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị… Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân trong đơn vị; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu phát biểu kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 306.

Tin, ảnh: Bùi Hiệp

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục