Sáng 26-2, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thiếu tướng Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Tham gia đoàn có Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu.


Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra sổ sách công tác tổ chức tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Qua kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT, đoàn công tác thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực, chủ động củng cố các mô hình giáo dục chính trị; chủ động tiến hành công tác tư tưởng; tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; rà soát nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiện nhiệm vụ sát, đúng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; chăm lo đời sống vật chất tinh thần bộ đội…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Trung Thiết ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Trung đoàn 2 thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: HOÀNG HANH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục