Thời gian qua, dư luận quan tâm nhiều đến các thông tin Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng; kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và việc khởi tố nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến...

Lợi dụng tình hình, các thế lực thù địch đã tăng cường xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/QUTW 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng... Các thế lực thù địch phản động đã lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tung tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam. Các đối tượng cơ hội chính trị như Dương Văn Nam (cư trú tại Thái Lan), Nguyễn Thị Lưu, Thích Nữ Đàm Thoa ở Bắc Giang tiếp tục đăng tải các bài viết trên faccebook cá nhân nội dung xuyên tạc, nói xấu chế độ và Đảng cộng sản Việt Nam, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tiếp tục tuyên truyền phục dựng nhà đòn và nhóm họp các hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên. 

Ảnh minh họa.

Trước tình hình trên, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội. Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; không đăng tải, chia sẻ làm lộ các vấn đề về chủ trương, đối sách, bí mật quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá; tích cực chia sẻ lan tỏa các bài viết, hình ảnh các đơn vị LLVT tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... Chỉ đạo lực lượng 47 Quân khu tập trung lan tỏa các thông tin, hình ảnh về hoạt động huấn luyện, SSCĐ và công tác của các đơn vị LLVT Quân khu. Thông tin tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng trong Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 và gương điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực chia sẻ các tin, bài phản ánh về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, góp phần định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá; đồng thời bắm sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực đấu tranh khôn khéo, phù hợp, không dùng ngôn từ xúc phạm, miệt thị, chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Không đăng, chia sẻ tin bài hình ảnh khiêu khích, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để xuyên tạc, kích động, tụ tập gây rối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chống phá Đảng, Nhà nước ta.

MINH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục