Ngày 19-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số báo chí trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bộ tư lệnh 86; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...


Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Theo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, bám sát Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 6-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Tuyên huấn đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số báo chí trong Quân đội. 

Trong đó xác định, chuyển đổi số bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; gắn kết quá trình chuyển đổi số báo chí Quân đội với thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam và Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Căn cứ tôn chỉ, mục đích, các cơ quan báo chí Quân đội thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và phương thức chuyển đổi số báo chí theo 6 nhóm:

Nhóm A: Báo QĐND; Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội; Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Nhóm B gồm 11 cơ quan báo các quân khu, quân chủng.

4 nhóm còn lại gồm một số tạp chí; Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; Điện ảnh QĐND; Điện ảnh-Truyền hình biên phòng...


Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo kế hoạch chuyển đổi số báo chí và ý kiến thảo luận của đại diện cơ quan chức năng tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ, chuyển đổi số là thay đổi phương thức, cách thức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý, tiết giảm thời gian. Đặc biệt, việc bố trí, chuyển đổi nhân sự thực hiện chuyển đổi số phải đồng bộ với chuyển đổi cách thức làm việc, tránh tình trạng tăng tổ chức, biên chế.


Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Để kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí trong Quân đội được thuận lợi, khả thi, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ quan báo chí Quân đội; xin ý kiến các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản báo chí Quân đội và trực tiếp các cơ quan báo chí Quân đội, tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí trong Quân đội.

Cùng với đó, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; chủ trì phối hợp với Bộ tư lệnh 86 và cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với từng nhóm cơ quan báo chí. Nhất là các cơ quan báo chí chuyển đổi số trên mạng internet cần bám sát Quyết định 348 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các cơ quan báo chí, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu chủ động báo cáo thực trạng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ngân sách bảo đảm cũng như năng lực chuyển đổi số của cơ quan mình; qua đó tích cực nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu tổng quát, giải pháp cụ thể về chuyển đổi số, nội dung cần được hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với Bộ chỉ số của Chính phủ; đặc thù của Bộ Quốc phòng và Kiến trúc Chính phủ điện tử khối Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhất là Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, cung cấp thông tin, minh chứng cho cơ quan chức năng phục vụ việc đánh giá, đo lường hiệu quả chuyển đổi số báo chí trong Bộ Quốc phòng.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục