Sáng 26-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đến tháng 5-2023 và thông qua Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là thành viên Ban chỉ đạo; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng trình bày khẳng định: Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả nổi bật.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Nhận thức về chuyển đổi số của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được triển khai đồng bộ, quyết liệt và từng bước đi vào nền nếp. Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã chủ động bám sát và kịp thời tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch năm hoàn thành trước tiến độ.

Điều đáng ghi nhận là tại các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp cơ bản đã hình thành thói quen sử dụng các ứng dụng dùng chung phục vụ quản lý, điều hành trên môi trường điện tử; chủ động triển khai nhiều biện pháp để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Công tác tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được tổ chức đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất…


 Thủ trưởng Bộ tư lệnh 86, đại diện Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số 5 tháng đầu năm 2023.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số 5 tháng đầu năm 2023, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong toàn quân đã có sự phát triển và đạt được những bước tiến nhất định, nhất là trong nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị về công tác này.

Xác định đây là nội dung mới, vấn đề khó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ với khó khăn của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số thời gian tới.


 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, trước hết, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện thủ tục, báo cáo đồng chí Bộ trưởng và trình Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong Bộ Quốc phòng, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của toàn quân thời gian tới.

Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác phổ biến, lan tỏa những mô hình, đơn vị thực hiện tốt về chuyển đổi số, các ứng dụng, nền tảng số được sử dụng hiệu quả để nhân rộng, áp dụng triển khai trong toàn quân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số mà các hội nghị đã chỉ ra, trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với cổng kết nối an toàn liên mạng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, cùng với các nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thúc đẩy Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số đến các cơ quan, đơn vị cấp 2. Chủ động hướng dẫn nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao của các cơ quan, đơn vị toàn quân; từng bước đưa nội dung về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số vào chương trình đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, để công tác phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng đạt hiệu quả tích cực, các cơ quan đầu mối của Bộ cần gương mẫu, đi đầu trong nội dung này. Trước mắt, cần triển khai sử dụng đồng bộ, sâu rộng đến cấp trợ lý các ứng dụng dùng chung, hình thành thói quen hoạt động trên môi trường điện tử…

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, các thành viên Ban soạn thảo đã thống nhất thông qua Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án chuyển đổi số).

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục