Thực hiện đồng bộ chuyển đổi số trong Quân khu Kỳ 1: Những khó khăn và giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số ở Quân khu
Cập nhật ngày: 07/10/2022 15:58 (GMT +7)

Là địa bàn chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của khu vực miền Bắc và cả nước. Địa bàn Quân khu có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển không đều, thu nhập bình quân đầu người thấp, khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho quốc phòng của các địa phương còn khó khăn. Các đơn vị đóng quân cơ bản xa trung tâm, địa hình rừng núi ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai chuyển đổi số trong Quân khu.

Hạ tầng mạng máy tính quân sự của Quân khu chưa được kết nối đến 100% các đơn vị đầu mối trực thuộc; số lượng máy tính kết nối tới mạng TSLqs của Quân khu còn hạn chế. Số lượng máy tính ở các cơ quan, đơn vị cơ sở còn thiếu, còn nhiều máy tính cấu hình máy tính thấp, gây khó khăn trong triển khai sử dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn cũng như các phần mềm dùng chung, đồng thời gây trở ngại trong triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho máy tính.

Nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của Quân khu hiện nay còn hạn chế; các cơ quan, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cơ bản chỉ bố trí kiêm nhiệm. Cán bộ làm công tác công nghệ thông tin (CNTT) hiện tại chỉ được biên chế ở Ban CNTT, Bộ Tham mưu Quân khu với 4 đồng chí sĩ quan và 5 đồng chí QNCN; các cơ quan, đơn vị trực thuộc không có cán bộ chuyên trách, chỉ cử lực lượng kiêm nhiệm, do vậy khi triển khai các nội dung về chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do chuyển đổi số là nội dung mới, nên nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân viên về công tác chuyển đổi số, công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin còn hạn chế, số cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên sâu về CNTT còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác chuyển đổi số.


Ban Công nghệ thông tin Quân khu tổ chức tập huấn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong Quân khu.


Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ chiến lược cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng (BQP), đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV; Kế hoạch số 4396-KH/BQP về Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong BQP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 229/KH-BQP về Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong BQP năm 2022, các chỉ thị, hướng dẫn của BQP về công tác phát triển Chính phủ điện tử trong BQP.

Thực hiện ban hành các văn bản để triển khai các nội dung chuyển đổi số như: Kế hoạch số 3237-KH/BTL ngày 3-12-2021 về Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong Quân khu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 440/KH-QK ngày 24-2-2022 về Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong Quân khu năm 2022; Kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm CNTT toàn Quân khu; Kế hoạch số 2318/KH-BTM ngày 24-6-2022 về Kiểm tra, rà soát, củng cố an toàn thông tin, an ninh mạng trong Quân khu. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã bám sát các chủ trương, biện pháp, nhiệm vụ của BQP, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện chuyển đổi số từng bước theo quy trình thống nhất. Chú trọng đầu tư mở rộng mạng máy tính quân sự, mạng TSLqs tới 100% đầu mối đơn vị trực thuộc Quân khu, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên có nhu cầu sử dụng sẽ được kết nối tới mạng TSLqs để khai thác sử dụng các phần mềm dùng chung, gửi nhận văn bản điện tử. Kết hợp triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng như các ứng dụng dùng chung hiệu quả thiết thực. Tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên chuyên môn các cơ quan, đơn vị. Tập trung vào việc mở các lớp đào tạo chuyên sâu để tăng số lượng cán bộ, nhân viên có trình độ cao về CNTT làm nòng cốt giúp người chỉ huy trong công tác chuyển đổi số.

Xác định hạ tầng mạng CNTT là xương sống của công tác chuyển đổi số, vì vậy Quân khu đặc biệt coi trọng việc phát triển mở rộng hạ tầng  mạng TSLqs cho các cơ quan đơn vị. Hiện tại, về hạ tầng công nghệ thông tin, tính đến tháng 9 năm 2022, số lượng, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị được bảo đảm kết nối đường truyền số liệu quân sự BQP là: 18/21 = 86% cơ quan, đơn vị trực thuộc (các đơn vị trực thuộc chưa có kết nối mạng truyền số liệu quân sự gồm: 2 đoàn kinh tế và Trường bắn Quốc gia khu vực 1). Tổng số trang bị công nghệ thông tin có hơn 5.400 trang bị, trong đó là 2.980 máy tính, 1.690 máy in các loại.

Việc ứng dụng CNTT từng bước được triển khai sâu rộng trên mọi nhiệm vụ, chuyên ngành, góp phần đổi mới tác phong công tác của cán bộ, nhân viên, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành của người chỉ huy. Quân khu đã triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung trong BQP: 100% các đơn vị có kết nối mạng TSLqs  được cài đặt sử dụng Hệ thông tin chỉ đạo điều hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc kết hợp với chữ ký số để chuyển, nhận văn bản qua mạng TSLqs (hơn 90% văn bản thường xuyên đã được chuyển nhận qua mạng).

Quân khu bước đầu đã triển khai “Hệ thống liên thông một cửa toàn quân”, cấp phát máy tính, máy in cho các cơ quan đơn vị đến cấp huyện, triển khai các kênh truyền internet, đang tiến hành số hóa các dữ liệu phục vụ liên thông một cửa, tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận các trang thiết bị thuộc hệ thống CNTT cơ động hỗ trợ chỉ huy, điều hành. Hệ thống mạng quân sự được triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, được giám sát 24/24 bằng hệ thống phần mềm giám sát FMC/FMS của BQP, triển khai các phần mềm diệt virut MiAV cùng nhiều các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin khác.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: THU HIỀN

Kỳ 2: Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ huy, điều hành đồng bộ thống nhất

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục