Thực hiện đồng bộ chuyển đổi số trong Quân khu Kỳ 2: Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ huy, điều hành đồng bộ thống nhất
Cập nhật ngày: 16/10/2022 10:03 (GMT +7)

Hiệu quả từ việc triển khai thực hiện chuyển đổi số bước đầu cho thấy phương thức chỉ huy điều hành của Quân khu đã có sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống truyền hình hội nghị và truyền hình ứng dụng đã được các đơn vị ứng dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác quản lý điều hành. Trên 50% các hội nghị, tập huấn được sử dụng, từ hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân, tháng đầu huấn luyện, giao ban các tháng của Quân khu, tập huấn các ngành khoa học quân sự, CNTT, triển khai phần mềm mới về quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hướng dẫn nghiệp vụ CNTT, khắc phục sự cố mạng máy tính, xử lý mã độc mức cao. Các cuộc thi, phần thi nhận thức cơ bản được sử dụng bằng hình thức thi trắc nghiệm qua mạng máy tính và phần mềm thi trắc nghiệm của Bộ Quốc phòng đã dần hình thành thói quen cho cán bộ, nhân viên làm việc trên môi trường mạng thông qua phần mềm chỉ đạo điều hành và qua việc gửi nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, qua sử dụng mail quân sự.


Bộ tư lệnh 86 chuyển giao công nghệ chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên Ban Công nghệ thông tin, Bộ Tham mưu Quân khu.

Khi triển khai Hệ thống CNTT cơ động hỗ trợ chỉ huy, điều hành của LLVT Quân khu giúp cho thủ trưởng các cấp có thể chỉ đạo điều hành công việc ngay cả khi đang công tác hay làm nhiệm vụ ngoài thực địa; đồng thời giúp cho cơ quan có thể báo cáo tình hình ngoài thực địa đến thủ trưởng một cách trực quan sinh động. Quân khu chủ động triển khai các ứng dụng thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ tự động hóa chỉ huy trong tác chiến phòng thủ Quân khu”, phục vụ công tác chỉ huy, quản lý điều hành tại đơn vị. Bao gồm: Hệ phần mềm tác nghiệp trên bản đồ số 2D+; Hệ phần mềm cung cấp thông tin về địa lý - chính trị - quân sự; Hệ phần mềm trao đổi thông tin, truyền nhận số liệu, mệnh lệnh.

Qua triển khai thực hiện,100% các ứng dụng chuyên ngành đã được hỗ trợ bảo đảm an toàn an ninh thông tin và đưa vào sử dụng đúng theo yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan ngành dọc cấp trên. Một số ứng dụng chuyên ngành đã phát huy hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản lý đảng viên, phần mềm kế toán tài chính, phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm quản lý hạ sĩ quan-binh sĩ, phần mềm quản lý xăng dầu, phần mềm quản lý nhà đất, tài sản ngành doanh trại, phần mềm quản lý vũ khí đạn.

Để công tác chuyển đổi số trong quân khu theo đúng lộ trình, Bộ tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng có cơ chế về vấn đề chia sẻ, dùng chung các dữ liệu số quân sự giữa các chuyên ngành và cơ chế về vấn đề chia sẻ dữ liệu, văn bản quân sự giữa cơ quan quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Qua đó, xây dựng các nền tảng số, ứng dụng số đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu số liên thông giữa các ngành. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cần triển khai sớm hệ thống mạng máy tính quân sự và cấp phát trang bị CNTT phục vụ chuyển đổi số đến 100% các đơn vị cấp 3 (trung đoàn, ban CHQS huyện và tương đương) để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tính đến năm 2025. Thực hiện lắp đặt hệ thống mạng internet, cấp phát trang bị CNTT sử dụng trong mạng internet đầy đủ cho 100% đơn vị các cấp (tới cấp 3), nhằm đảm bảo thực hiện các nội dung liên quan Dự án “Một cửa liên thông toàn quân”. Bổ sung tăng cường biên chế lực lượng CNTT phục vụ chuyển đổi số: Tăng 2-3 đồng chí đối với Ban CNTT, Trạm Bảo đảm kỹ thuật CNTT; các đơn vị trực thuộc phải có từ 1 cán bộ (nhân viên) chuyên trách có trình độ CNTT, riêng Bộ CHQS các tỉnh có lực lượng chuyên trách CNTT gồm: 1 sĩ quan, 2 nhân viên. Ngoài ra Bộ Quốc phòng giúp Quân khu tăng cường bổ sung các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nguồn kinh phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống các trang thiết bị CNTT khi được triển khai; nguồn kinh phí để in, sao tài liệu cho cấp cơ sở, hiện tại đơn vị cấp cơ sở không có kinh phí, xong khi thực hiện chuyển đổi số, văn bản điện tử được chuyển đến cấp cơ sở phải in ra văn bản giấy để triển khai; triển khai đồng bộ đến đơn vị cấp 3, 4, tránh đầu tư dàn trải.

Có thể khẳng định, chuyển đối số là nhiệm vụ quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0. Cùng với các địa phương trong cả nước, LLVT Quân khu đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số từng bước chặt chẽ, thống nhất; phát huy hiệu quả của công tác chuyển đổi số để xây dựng LLVT Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bài và ảnh: Thu Hiền

Kỳ 1: Những khó khăn và giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số ở Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục