Năm 2020, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng) được giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã triển khai đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng điểm, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật (CTKT) của LLVT tỉnh.

Đảng ủy Phòng Kỹ thuật đã ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, tập trung vào 6 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó xác định các chủ trương, biện pháp bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đầy đủ, kịp thời, chất lượng cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đặc biệt chú trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đăng ký thống kê, quy hoạch, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT trong nhà kho…


Bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật tại Đại đội Kho K29, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Tiêu biểu như Ban CHQS huyện Quảng Hòa là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban CHQS 2 huyện Quảng Uyên và Phục Hòa, cùng với việc triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP, thời gian qua đơn vị luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo CTKT trong tình hình mới. Với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, đơn vị đã tích cực củng cố, nâng cấp nhà kho vũ khí - đạn; bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ nhà kho, dụng cụ, trang bị phòng chống cháy nổ. Hiện nay, 100% tủ súng SSCĐ trang bị cho cơ sở xã, thị trấn của huyện Quảng Hòa đều đảm bảo đúng quy định. Hệ thống nhà kho, nhà xe ô tô, xe máy, tủ súng của đơn vị thường xuyên được đầu tư, nâng cấp.

Đại đội Kho K29 được Đảng ủy, chỉ huy Phòng Kỹ thuật giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020. Cán bộ, nhân viên đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý, bảo quản VKTBKT, cấp ủy, chỉ huy kho đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp lãnh đạo thành biện pháp lãnh đạo của chi bộ và kế hoạch hoạt động của đơn vị. Trong từng nhiệm vụ, phát huy vai trò cá nhân phụ trách sát với chuyên môn, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ; duy trì nghiêm chế độ ra vào, kiểm tra kho, xuất nhập kho, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp; đồng thời tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi hàng nghìn lượt VKTBKT cho các cơ quan, đơn vị đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Đại úy Cấn Công Sức, Đại đội trưởng, Đại đội K29 cho biết: Để VKTBKT luôn đảm bảo hệ số cao, đơn vị duy trì nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng, xếp đặt gọn gàng, chính quy, đúng quy định. Đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi theo đúng nguyên tắc, đúng phiếu lệnh. Tổ chức phân cấp VKTBKT chặt chẽ, có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, cất giữ theo đúng quy định. Chỉ huy, phụ trách các bộ phận duy trì kiểm tra hằng ngày, kiểm tra định kỳ; theo dõi chặt chẽ, sát sao việc quản lý, xử lý đạn dược, hỏa cụ cấp 5 nguy hiểm. Tất cả vì mục tiêu xây dựng đơn vị VMTD vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định con người là nhân tố quyết định trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức và cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề, tổ chức tốt hội thi, hội thao. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có 11 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào hoạt động các đơn vị. Công tác huấn luyện kỹ thuật được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất theo đúng chương trình kế hoạch, trong huấn luyện luôn chú trọng gắn lý thuyết với thực hành trên trang bị kỹ thuật. 

Thượng tá Đàm Minh Tuân, Phó chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết: Thời gian tới, để hoàn thành thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng chỉ đạo ngành kỹ thuật tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện các nội dung của Cuộc vận động 50, đồng thời gắn với thực hiện các chủ trương của Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới và Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD. Tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng khai thác tốt VKTB ở các cấp.

Bài và ảnh: VIỆT HÒA - TRẦN LỘC
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục