Thủ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30-10-2016, quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP).

Theo đó, Thông tư số 12/2021/TT-BQP có quy định sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng, điều kiện, thời hạn, chế độ được hưởng khi kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ; thẩm quyền; trình tự, thủ tục nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN, CN&VCQP...


Đáng chú ý là Thông tư số 12/2021/TT-BQP đã quy định rõ có 4 nhóm đối tượng QNCN được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ và 4 điều kiện để được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ. Thời hạn kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN không quá 5 năm...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2021.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục