Ngày 10-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đây là đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị; Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu.


Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương; cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, xây dựng phương án, thống nhất chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư thiết bị tham gia ứng phó khi cần thiết; sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh; thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân khi có thiên tai xảy ra.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Bắc Ninh kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, chúc mừng những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, khả năng của đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp cấp xã, nhất là khâu dự báo, nắm tình hình trên địa bàn; chủ động trong công tác phối hợp với các lực lượng, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống sự cố, thiên tai, cứu hộ - cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với thực tiễn của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trong tình hình hiện nay; quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, bảo đảm ngân sách phục vụ nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu - cứu nạn.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục