Năm 2023, Trường bắn Quốc Gia Khu vực 1 (TB1) thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, cường độ, mật độ bảo đảm thao trường cao. Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng ủy, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các lực lượng tham gia diễn tập Quân đoàn 12 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.  Ảnh: TH

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thao trường cho 79 lượt đơn vị trong toàn quân về diễn tập, bắn đạn thật, thử nghiệm vũ khí, đặc biệt  phục vụ cho 2 cuộc diễn tập lớn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 và Quân đoàn 12, Trường bắn TB1 đã chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ hệ thống trang thiết bị thao trường, công trình quốc phòng, không để hiện tượng hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn xảy ra. Nắm chắc kế hoạch sử dụng thao trường của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, làm tốt công tác hiệp đồng, giao nhiệm vụ, thông báo an toàn, tổ chức canh gác thao trường.

Đồng thời làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, chỉ đường, xếp xe bảo đảm tốt an ninh an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng, Quân khu về tham quan chỉ đạo Quân khu 3, Quân đoàn 12 diễn tập bắn đạn thật và kiểm tra đơn vị. Theo dõi chặt chẽ các loại đạn bắn trong thao trường, yêu cầu các đơn vị về diễn tập làm sạch thao trường sau khi bắn đạn thật theo đúng quy định. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân không chăn thả gia súc khi đơn vị bắn đạn thật, làm tốt công tác giữ bí mật không để lộ lọt thông tin các cuộc bắn quan trọng. 

Tiêu biểu như bảo đảm thao trường cho Quân đoàn 12 diễn tập, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức giao nhiệm vụ hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Bảo đảm xe Tăng thiết giáp cho các đơn vị sử dụng. Kịp thời điều chỉnh lực lượng, phương tiện vũ khí trang bị bảo đảm thao trường theo đúng ý định của Ban chỉ đạo diễn tập và thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong điều kiện thời gian gấp, thời tiết khắc nghiệt Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung chỉ đạo củng cố xây dựng, sửa chữa các công trình bảo đảm cho diễn tập như đài tham quan điểm cao 131, hội trường, nhà khách, đường cơ động… bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt.

Quá trình Quân đoàn 12 diễn tập, do ảnh hưởng của đạn pháo, tên lửa gây ra cháy rừng tại khu vực Đập Rọi nằm trong đất quốc phòng do Trường bắn TB1 quản lý. Sau khi kết thúc bắn đạn thật, chỉ huy trường bắn đã huy động 150 đồng chí cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, đến 17 giờ ngày 23-12-2023 đã dập xong hoàn toàn đám cháy. 

Cùng đó, Trường bắn TB1 cũng đã bảo đảm tốt cho Hội thi tiểu đoàn trưởng pháo Phòng không, súng máy Phòng không lục quân năm 2023 được Quân chủng Phòng không không quân tặng bằng khen và Quân khu tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiên nhiệm vụ diễn tập PT-23 (Quân khu 3).


Bộ binh và xe tăng xung phong đánh chiếm mục tiêu trong diễn tập Sư đoàn 3.


Trận địa pháo phòng không 57mm trong diễn tập của Quân đoàn 12. 

Cùng với bảo đảm tốt thao trường cho nhiệm vụ diễn tập, đơn vị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý diện tích đất quốc phòng tiếp giáp với 14 xã, 4 huyện thuộc 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Trong đó, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ chặt chẽ đất, rừng quốc phòng, không để xảy ra các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm. Kết thúc huấn luyện, đơn vị tập trung lực lượng phát quang đường ranh giới, đường băng cản lửa, phân biệt rõ đất quốc phòng và đất địa phương quản lý, cắm bổ sung 65 mốc giới, di chuyển 25 mộ chí ra khỏi đất quốc phòng; bảo đảm xây dựng các công trình quân sự đúng tiến độ. Chăm sóc 800ha rừng, khoanh nuôi tái sinh và 454,2ha rừng trồng (20221-2023); bảo vệ 13.953ha rừng khoanh nuôi, rừng trồng (dự án 327,661 Việt Đức) trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Tạo môi trường tốt cho toàn khu vực. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn đơn vị đóng quân và thực hiện nhiệm vụ luôn ổn định. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn TB1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trên 4 mặt công tác. Trong đó, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ. Kiện toàn bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, vật chất, phương tiện, VKTB. Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ. Quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2024. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ở các cấp. 

Nắm chắc kế hoạch, lịch sử dụng thao trường của Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu; làm tốt công tác hiệp đồng, giao nhiệm vụ, thông báo an toàn, tổ chức canh gác phục vụ cho các đơn vị trong toàn quân về sử dụng thao trường diễn tập, thử nghiệm vũ khí an toàn tuyệt đối. Tăng cường tuần tra canh gác, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, kết hợp trồng, chăm sóc bảo vệ rừng được giao. 

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn khu vực đơn vị đóng quân, tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại tá Hoàng Công Cán, Chỉ huy trưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 1

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục