Sáng 28-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu. 

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã nghiêm túc tự phê bình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với những hạn chế, tồn tại, cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng của cấp ủy cơ sở, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong khắc phục khuyết điểm sau tự kiểm điểm và kết luận thanh tra, kiểm tra gắn với đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát cơ sở, tiếp thu, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của các tập thể, cá nhân…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân. Báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ với Đảng ủy và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra để tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Bùi Hiệp      

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục