Từ ngày 27 - 28/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thao kiểm tra điều lệnh đội ngũ, 2 bài thể dục tay không và võ thể dục đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy.


Kiểm tra thực hành điều lệnh đội ngũ tay không.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ về thực hiện 3 bài võ thể dục, 2 bài thể dục tay không, điều lệnh đội ngũ qua 3 bước làm nhanh, làm chậm có phân tích và tổng hợp. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành bài kiểm tra, trong đó nội dung thể dục tay không, võ thể dục có 24,4% xếp loại giỏi, 47,7% xếp loại khá, 25,6% đạt yêu cầu; nội dung điều lệnh đội ngũ có 5,9% xếp loại giỏi, 54,6% xếp loại khá, 39,5% đạt yêu cầu.

Theo BaoCaoBang
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục