Bộ đội thiết giáp thi đua luyện giỏi
Cập nhật ngày: 16/09/2019 15:25 (GMT +7)

Đại đội Thiết giáp 32 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh) có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ của bộ đội, thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án, luôn sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Cấp ủy, chỉ huy Đại đội thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt chỉ lệnh huấn luyện, nội dung huấn luyện chuyên ngành tăng - thiết giáp của trên cũng như kế hoạch huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm đúng, đủ nội dung theo chương trình. Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ huy đơn vị xây dựng tiến trình biểu huấn luyện phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, tập trung thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. 

Với đặc điểm vừa là đơn vị kỹ thuật, vừa là đơn vị chiến đấu, nên Đại đội Thiết giáp xác định lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm; ngoài các môn quân sự chung, các nội dung huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành tăng thiết giáp như vũ khí, xe máy, thông tin và chiến thuật tăng thiết giáp luôn được đơn vị huấn luyện, tổ chức thực hành nhuần nhuyễn. Mỗi năm, các kíp xe thực hiện huấn luyện 2 giai đoạn cơ bản và nâng cao về các nội dung như: xạ kích, thực hành bắn các bài trên xe thiết giáp ban ngày và đêm; thực hành thay lốp xe ban ngày và ban đêm; thực hành liên lạc mạng 3 đài, 7 đài trong điều kiện bình thường và có chế áp điện tử; hay các nội dung chiến thuật chuyên ngành như giải toả đánh chiếm, chốt giữ mục tiêu… Kết thúc các đợt huấn luyện, đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, hằng năm, kết quả các khoa mục huấn luyện đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB, 100% các khoa mục huấn luyện chuyên ngành, các bài bắn kiểm tra đều đạt 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 85% khá, giỏi.


Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh) luyện tập phương án SSCĐ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tiến Hiếu, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp cho biết: “Đơn vị được biên chế khối lượng lớn vật chất trang bị, phương tiện. Để tất cả trang bị luôn trong trạng thái tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng. Hằng tháng, đơn vị tổ chức chạy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ xe trong biên chế; hằng tuần, cho nổ máy và bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra”.

Việc chăm lo, bảo dưỡng phương tiện, trang bị kỹ thuật được Đại đội Thiết giáp duy trì nền nếp. Thứ sáu hằng tuần, vào “Ngày kỹ thuật”, ngoài việc bảo dưỡng VKTB, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện nâng cao khả năng sử dụng máy móc, thiết bị; dành thời gian trao đổi kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng xe. Ngoài ra, Đại đội thường xuyên tổ chức thực hành thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe, tác phong để bộ đội làm chủ phương tiện, VKTB, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu, hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của từng cá nhân. Đại đội đã ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực tế huấn luyện và bảo quản sử dụng xe thiết giáp, hệ thống VKTB theo xe. Gắn hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật với phong trào thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Qua các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ tư lệnh Tăng - Thiết giáp về khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ, Đại đội Thiết giáp 32 đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, Đại đội Thiết giáp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp đã góp phần quan trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, QSĐP.

 

Bài và ảnh: TẠ QUANG CHÍNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục