Chiều 31-1, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 210.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 210 và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT, làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới năm 2023. Nổi bật là, các cấp ủy đảng đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Chính ủy Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT của Lữ đoàn 210.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Tư lệnh Quân khu về chấp hành pháp luật, kỷ luật trong LLVT Quân khu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị nhanh, gọn, an toàn, làm tốt công tác chuẩn bị cho giao lưu chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới sĩ mới có sự đổi mới về nội dung, hình thức, bảo đảm chất lượng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Thực hiện tốt việc bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc chất lượng chính trị chiến sĩ mới. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Tin, ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục