Ngày 21-3, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Lữ đoàn Thông tin 601.

Qua kiểm tra thực tế hoạt động CTĐ, CTCT và trực tiếp dự buổi lên lớp giảng bài giáo dục chính trị cho các đối tượng chiến sĩ năm thứ 2 và chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 601, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu ghi nhận Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, triển khai toàn diện, có nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; đơn vị chú trọng xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa, tạo không khí thi đua sôi nổi. Về công tác giáo dục chính trị, quá trình lên lớp các đồng chí giáo viên đã có sự đổi mới trong quá trình giảng bài, có phân tích, ví dụ chứng minh sát thực tế đơn vị và phù hợp với từng đối tượng người học.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu kiểm tra giờ giáo dục chính trị và nắm tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 601.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ Phân đội Thông tin cơ động trong giờ luyện tập.

Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn cần chú trọng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp sư phạm; nâng cao chất lượng soạn giáo án, thực hành giảng mẫu; chú trọng tuyên truyền cổ động, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động: Ngày chính trị và văn hóa tinh thần; ngày pháp luật; thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình tại đơn vị... Duy trì nền nếp hoạt động thi đua, tuyên truyền, đặc biệt coi trọng công tác quản lý, nắm và giải quyết vấn đề tư tưởng, không chủ quan, đơn giản. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật; quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục