Chú trọng công tác phòng không nhân dân
Cập nhật ngày: 28/06/2020 21:00 (GMT +7)

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân (PKND). Hoạt động PKND ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác PKND, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PKND tỉnh Bắc Ninh cho biết: 5 năm qua, Ban chỉ đạo PKND các cấp trong tỉnh thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công tác PKND cùng các nghị định, quyết định của Chính phủ về công tác quản lý vùng trời. Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nền nếp. Lực lượng DQTV phòng không, các tổ, đội chuyên môn PKND được tổ chức, xây dựng chặt chẽ, tạo được thế trận PKND rộng khắp và có trọng điểm. Hệ thống văn kiện kế hoạch tác chiến phòng không được xây dựng đúng quy định. Nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp về công tác quân sự địa phương, PKND có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo đưa nội dung công tác PKND vào diễn tập KVPT tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả tốt. Trong diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh năm 2017, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập với nhiều nội dung mới như thực hành sơ tán nhân dân, tổ chức lớp học thời chiến, thực hành đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ thành phố Bắc Ninh và tổ chức khắc phục hậu quả với trên 1200 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh tham gia cùng với lượng lớn VKTB. 


Khẩu đội pháo phòng không 37mm Trung đoàn 833 tham gia diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo, ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PKND trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có quyết định thành lập, quy chế, kế hoạch hoạt động; đồng thời, tham mưu kiện toàn, bổ sung đủ số lượng, thành phần Ban chỉ đạo PKND các cấp, tiến hành xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Mặt khác, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND các cấp phối hợp chặt chẽ với hội đồng giáo dục QPAN đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về PKND gắn với hoạt động giáo dục QPAN; thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PKND trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ” tới mọi tầng lớp nhân dân. 

Trong công tác xây dựng lực lượng, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng được 1 đại đội pháo phòng không 37mm 1 nòng; 2 trung đội súng máy phòng không 14,5mm; 16 trung đội súng máy phòng không 12,7mm, lực lượng DQTV phòng không đạt 2,8% so với tổng số DQTV toàn tỉnh; ngoài ra Ban chỉ đạo PKND các cấp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập được 2.077 tổ, đội chuyên môn PKND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Trong 5 năm, tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ tham gia tập huấn chuyên ngành phòng không do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng số 8 lớp, 48 lượt cán bộ tham gia đúng thành phần, kết quả 100% khá, giỏi; sau tập huấn đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban chỉ đạo PKND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ PKND. Cơ quan quân sự các cấp đã đưa nội dung PKND vào chương trình tập huấn, huấn luyện DQTV, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực, kiểm tra đánh giá nhận thức kết quả đều đạt khá, giỏi. 

Các đơn vị DQTV phòng không, các tổ đội được tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức PKND như tín hiệu thông báo, báo động phòng không; các phương án phòng tránh, sơ tán nhân dân; kỹ thuật băng bó, sơ cứu ban đầu; quy cách làm hầm chữ A, hố cá nhân, hào sơ tán; kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy bằng máy móc và các phương tiện thô sơ; tổ chức huấn luyện nhận dạng một số loại máy bay cánh bằng loại nhỏ và phương pháp bắn máy bay bay thấp, tên lửa hành trình bằng súng bộ binh, súng máy phòng không. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo PKND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư nguồn ngân sách địa phương cho nhiệm vụ QPAN nói chung và nhiệm vụ công tác PKND nói riêng, tích cực chuẩn bị các phương tiện bảo đảm cho công tác PKND, sẵn sàng huy động phương tiện bảo đảm cho sơ tán phòng tránh. Đã nâng cấp sửa chữa được 4 hầm đạn, 8 trận địa súng máy phòng không 12,7mm, 4 hầm trú ẩn, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện… Với sự quan tâm chú trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác PKND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

 

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục