Ngày 7-12, Cục Chính trị tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Cục Chính trị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng ủy Cục Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là: Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết; tổ chức tốt việc học tập, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Thực hiện tốt công tác quản lý chính trị nội bộ, công tác dân vận, giữ vững mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng chi bộ điểm “4 tốt, 3 không”; 100% các cấp ủy chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; triển khai giới thiệu 288 đảng viên về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú theo Quy định 213 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đạt 100%...


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Cục trưởng Cục Chính trị phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023.


Quang cảnh hội nghị Đảng ủy Cục Chính trị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2024, Đảng ủy Cục Chính trị xác định tập trung xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và năng lực tiến hành CTĐ, CTCT toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Cục Chính trị cần tiếp tục tập trung làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên; chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng; đổi mới cách nghĩ, cách nói và làm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, công tác hướng dẫn, tập trung vào công tác huấn luyện, SSCĐ, giáo dục chính trị và quốc phòng địa phương… Chăm lo xây dựng đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Lãnh đạo Cục Chính trị trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, Cục Chính trị được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, Quân khu trao Cờ thi đua cho 1 tập thể; trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 11 tập thể, “Đơn vị tiên tiến” cho 5 tập thể; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 9 cá nhân và trao danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 19 cá nhân. Cục Chính trị trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 4 tập thể; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 27 cá nhân và trao danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 69 cá nhân.

Tin, ảnh: Bùi Hiệp

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục